OSTEGUNEAN EGINGO DA MAIATZEKO OSOKO BILKURA

Honako gai zerrenda landuko da ostegun honetan 19:00etan egingo den Osoko ohiko bilkuran:

1.- 2019ko martxoaren 28an ohiko deialdian egindako Osoko Bilkurako aktaren zirriborroa onartzea.
2.- 2019ko apirilaren 1ean ezohiko deialdian egindako Osoko Bilkurako aktaren zirriborroa onartzea.
3.- 2019ko apirilaren 29 egindako ezohiko Osoko Bilkurako akta onartzea.
4.- Gaur egun arte egindako Alkatetza dekretuen berri ematea.
5.- Apirileko kontratazioei dagozkien Kontuhartzailearen ingerei buruzko informazioa.
6.- Maiatzeko kontratazioei dagozkien Kontuhartzailearen ingerei buruzko informazioa.
7.- Aurrekontu aldaketa, 2018ko aurrekontuan kreditu transferentzia modalitatekoa.
8.- Aurrekontu aldaketa, 2019ko aurrekontuari dagokion ekitaldirari kreditu gehikuntza modalitatekoa.
9.- 2019 ekitaldiari dagokion aurrekontu aldaketa.
10.- 2018 ekitaldiaren likidazioaren berri ematea.
11.- ORKLI S.COOP unitate funtzionaleko aparkalekuen antolamendurako Aramako Udalarekin egindako lankidetza hitzarmena onartzea.
12.- 13 “FLOREAGA” HIEn babes publikoko etxebizitzen sustapenerako Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Obra Publiko eta Garraiobideen Sailarekin
egindako hitzarmena onartzea.
13.- Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra hasierako izaeraz onartzea.
14.- Enplegatu publikoen soldata igoera.
15.- Herriko Jaiaren proposamena.
16.- Galderak eta eskaerak.