OSOKO BILKURA, AZTEAZKENEAN URRIAREN 10EAN

Udal batzar aretoan 19:00etan hasiko da honako gai-zerrenda lantzeko:

1.- 2018ko uztailaren 19n udalbatzarrak egindako ohiko batzarraren zirriborroa onartzea.

2.- 2018ko uztailaren 30ean udalbatzarrak egindako aparteko batzarraren zirriborroa onartzea.

3.- Alkatetzako ekaina, uztaila eta abuztuko dekretuen berri ematea.

4.- Kontu-hartzaileak iraileko Kontratuei dagokien ingeren berri ematea.

5.- AGIJUPENS-en adierazpena, persona nagusien bira dela-ta, Gipuzkoan eta Ordizian.

6.- Ordiziako Alderdi Sozialistak aurkeztutako mozioa Alzheimerraren nazioarteko egunaren ospakizunari buruzkoa.

7.- Udal langileen soldataren igoera 2018rako.

8.- 2019ko Ordenantza Fiskalen onarpena.

9.-  SASIETAko Mankomunitateko Estatutuen Aldaketa.

10.- 2019rako autotaxien tarifak onartzea.

11.- “GARBIGUNE” 32 HIE-ren HJParen behin betiko onarpena.

12.- Zuberoa kalean dauden aparkalekuen administrazio-emakidaren esleipenerako baldintzen agiria.

13.- Galde-erreguak.