OSTEGUN HONETAN OSOKO BILKURA EGINGO DA

Ohiko Osoko bilkura egingo da ostegun honetan, maiatzaren 3an, 19:00etan hasita. Gai zerrenda honako izango da:

1. -2018ko martxoaren 22ako udalbatzarrak egindako batzarraren zirriborroa onartzea.

2.-Martxoko Alkatetzako dekretuen berri ematea.

3.- Kontu-hartzaileak apirileko Kontratuei dagokien ingeren berri ematea.

4.- PSE-EE (PSOE)k aurkeztutako mozioa, genero indarkeriaren aurka estatuko itunean jasotako neurriak garatzeko konprometitutako aurrekontuaren inguruan.

5.- Gipuzkoako Jubilatu eta Pentsiodunen “DUINTASUNA” elkartearen proposamena pentsioei buruzkoa.

6.- Gizarte-langileen sailak Alkatetzara egindako eskaera, oinarriko gizarte-zerbizuei buruzko  GOIEKI s.a.-ri igorritako dokumentuaren iritziarekin bat egin dezala.

7.- Udaletxearen aurrekontu aldaketa 2017ko ekitaldia itxi aurretik.

8.-2018ko Plantilla Organikoaren hasierako onarpena.

9.- 2018ko Lanpostuen Zerrendaren hasierako onarpena.

10.-  GOIERRIKO NEZAKAL KOOP-EK egindako obrengratik EIOZren hobaria.

11.- San Jose Egoitzako lursail publikoen desafektazioaren hasierako onarpena.

12.- Diru-sarrerak Bermatzeko eta jendarte inklusiorako udal-laguntzen Araudiaren hasierako onarpena.

13.-  ARANA 6 HIEko A.20.6.1. lursailaren Plan Bereziaren behin betiko onarpena.

14.-  Filipinak kalean, 6. zenbakian, dagoen orubea eta eraikina besterentzeko administrazio-klausula partikularren plegua.

15.- Galde-erreguak.