ABENDUKO OSOKO BILKURA OSTEGUN HONETAN EGINGO DA

Batzar aretoan elkartuko da Udal korporazioa 19:00etan hasita ostegunean. Honakoa da gai zerrenda:

1.- 2017ko azaroaren 30ako udalbatzarrak egindako batzarraren zirriborroa onartzea.

2.- Azaroko Alkatetzako dekretuen berri ematea.

3.- Abenduko kontratuei buruz Kontu-hartzaileak egindako ingeren berri ematea.

4.- Aparteko orduei buruz Kontu-hartzaileak egindako ingeren berri ematea.

5.- EH-Bildu presoei buruzko mozioa.

6.- EH-Bilduren mozioa, Plan Orokorraren aurrerakinaren erakustaldi publikoaren luzapenari buruzkoa.

7.- Kreditu-aldaketa, kreditu gehikuntza modalitatean, 46.558,34€ko kopuruekin.

8.- Kreditu aldaketa 61.506,74 € kopuruekin.

9.- Adingabekoak aldi baterako hartzeko programa.

10.- Larrialdietako ekintza humanitarioetarako laguntza.

11.- 2,75%ko igoera langile publikoen soldatetan.

12.- Galde-erreguak.