OSOKO BILKURA EGINGO DA OSTEGUNEAN

Ostegunean, azaroaren 30ean, Osoko bilkura ospatuko da. Batzar aretoan izango da 19:00etan, honako gai zerrendarekin:

1.- 2017ko urriaren 26ko udalbatzarrak egindako batzarraren zirriborroa onartzea.

2.- Urriko Alkatetzako dekretuen berri ematea.

3.- Urrian eta azaroan kontratazioari buruz kontu-hartzaileak egindako ingerak.

4.- Azaroaren 25eko Adierazpen Instituzionala.

5.- “Garbigunea” HIEko Arau Subsidiarioen behin-behineko aldaketa onartzea.

6.- Udala eta ADIFen arteko hitzarmena onartzea tren geltokiko irisgarritasuna eta hiriko pasagunea burutzeko lanak burutzeko.

7.- Ordizia-Goierriko Zirkuluaren proposamena Gipuzkoan aldiriko trenen zenbait zerbitzu kendu izanari buruzkoa.

8.- Toponimoaren inguruko Plenorako mozioa.

9.- Euskararen eguneko adierazpena.

10.- Udalaren hizkuntza irizpideen betetze mailaren inguruan Plenorako mozioa.

11.- Azoka eta jaialdi kudeatzaile lanposturako DBO ordainketa.

12.- Galde-erreguak.