OSTEGUNEAN, OSOKO OHIKO BILKURA EGINGO DA

Ostegun honetan ohiko Osoko bilkura izango da udaletxeko Batzar aretoan 19:00etan.

Gai zerrenda honakoa izango da:

1.       2017ko martxoaren 9an egindako ohiko osoko bilkurako akta onartzea.

2.       Martxoko Alkatetza Dekretuen berri ematea.

3.       Kale-salmenta eta asteroko azoka arautzen duen ordenantzaren behin-behineko onarpena

4.       Euskara sustatzen diharduten elkarteei diru-laguntza izendunak esleitzea

5.       Kultura sustatzen diharduten elkarteei diru-laguntza izendunak esleitzea

6.       Herri Antzokia eta San Jose Egoitzako 2016ko Aurrekontuen likidazioen berri ematea

7.       Kontratuen inguruan kontu-hartzailearen  1/2017 ingeraren berri ematea (...)

8.       Aurrekontuaren 22. zenbakidun aldaketaren irizpena onartzea

9.       2016 ekitaldian Udal Aurrekontuan izandako aldaketen berri ematea

10.    Orklirekin egindako hitzarmena onartzea

11.    HAPOn herritarren partaidetza programarako esparru proposamena onartzea

12.    2017rako Gobernu taldearen inbertsio proposamenak

13.    2017rako EH-BILDU eta ORDIZIA-ORAINen kreditu aldaketa proposamenak

14.    Udalaren jardunetan genero zeharkakotasuna ezartzeko 2017ko Plana

15.    Emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Plana luzatzea

16.    Galderak eta eskaerak

* Bilkura bideoan grabatuko da eta datorren astean zehar Udaleko 'Ordizia Udala' youtube kanalean zintzilikatuko da.