7. Ordenantza fiskala

HERRIKO KALEAZ ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA EGITEAGATIKO TASAK

  • Espaloi eta ibien bidez finketara ibilgailuak sartzea.
  • Erakusleihoak, beirarasak, atari apainduak, toldo eta markesinak.
  • Azoka edo Herri jaialdietan saltokiak.
  • Herriko kaleetako zorua, hegaldia eta lurrazpiaren erabilera pribatiboa eta aprobetxamendu berezia.
  • Herriko kaleetako zorua, hegaldia eta lurrazpiaren erabilera pribatiboa eta aprobetxamendu berezia, horniketa-lanak egiten dituzten enpresen aldekoak

 7. ordenantza fiskala