6. Ordenantza fiskala

ZERBITZU PUBLIKOAK EMAN ETA EKINTZA ADMINISTRATIBOAK EGITEAGATIKO TASAK

 • Autotaxi eta alokairuzko gainerako ibilgailuen lizentzia eta baimen administratibo.
 • Lurraren Legeko 178 artikuluak derrigorrez eskatutako baimen urbanistikoak eta hirigintza-espedienteak izapidetzea.
 • Establezimenduak irekitzeko lizentziak.
 • Estolderia zerbitzua.
 • Zaborrak bildu eta desegitea.
 • Udal hilerrian zerbitzuak ematea.
 • Pilotalekua.
 • Ura eramatea.
 • Azpiegitura kanona.
 • Gainbalioak egitea.
 • Udal baskula.
 • Materiala alokatzea.
 • Agiriak egitea.
 • Arriskutzuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko jarduera
 • Telelaguntza zerbitzua

  6. ordenantza fiskala