Ordenantza fiskalak

ORDENANTZA FISKALAK FITXATEGIAK
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (HIRIALDEKOAK ETA BASERRIALDEAKOAK) 1. ordenantza fiskala 
JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA 2. ordenantza fiskala 
IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA 3.ordenantza fiskala 
ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA 4.ordenantza fiskala
HIRIALDEKO LURREN BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 5.ordenantza fiskala 
ZERBITZU PUBLIKOAK EMAN ETA EKINTZA ADMINISTRATIBOAK EGITEAGATIK TASAK 6.ordenantza fiskala
HERRIKO KALE ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA EGITEAGATIK TASAK 7..ordenantza fiskala
HAUR ESKOLA UDAL ZERBITZUAREN TASA 8. ordenantza fiskala
 DIRUBILKETA, ZERGA ETA TASEN  ORDENANTZA OROKORRA  Ordenantza orokorra