- ZERBITZU OROKORREKO PEOI

- LOREZAIN PEOI

- OBRETAKO  - KALEKO PEOI

- ADMINISTRARIA

- HIRI HEZITZAILEA

- UDALTZAIN AGENTE

- ARKITEKTO TEKNIKOA