2017KO AZAROAREN 9A N UDAL HONETAKO ALKATETZAK ONDORENGO DEKRETU HAU EGIN DU, ETA BULEGO HONETAN DAGO BEHAR BEZALA SINATU ETA ZIGILATURIK.

2017/0939. DEKRETUA

ONDORENGOA KONTUAN IZANIK:

- Administrazio Orokor Teknikariaren behin-behineko zerrenda 2017ko urriaren 16an argitaratu zen udal web orrian.

- Erreklamazioa jartzeko epealdia urriaren 19an bukatu zen. Aldi honetan erreklamazio bakarra aurkeztu zen.

- Erreklamazioan adierazitako arrazoia egiazkoa dela baieztatu du Idazkari andreak eta 934 zenbakidun Alkate Dekretuz onartu da, 5/2015 Testu bateratuko 66 artikuluan oinarrituta.

EBATZI DUT:

1.- Aurkeztutako erreklamazioa ontzat ematea.

2.- Erreklamazio horren ondorioz behin-behineko zerrenda aldatzea.

3.- Onartzea behin betikoz Administrazio Orokor Teknikarien zerrenda, atxikitutako taulan ageri den moduan, kontuan izanik 4. hizkuntza eskakizuna derrigorrez eskatu dela prozesuan.

4.- Hautagai guztiei ebazpen hau jakinaraztea eta web orrian argitaratzea.

 

HURRENKERA

 

Izena eta abizenak 

EUSKARA EZAGUTZA MAILA

PUNTUACION TOTAL

1

Irantzu Arrizabalaga Gainza

4 HZ/C2

57,88

2

Mirari Arriola Irizar

4 HE/C2

57,82

3

Lide Gurrutxaga Urbieta

4 HE/C2

49,20

4

Manex Etxeberria Egia

EGA HE/C1

49,36

5

Josu Amenabar Sancho

EGA HE/C1

49,01

6

Aritz Oteiza Lasagabaster

EGA HE/C1

46,32

kanporatua

Patxi Bengoa Lapatza-Gortazar

-

-

 

Administrazio-bidea amaitzen duen egintza honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu administrazioarekiko auzitarako Donostia-San Sebastiango epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Hori guztia, zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

BEHIN BEHINEKO IDAZKARIAK[1]

Ordizia, 2017/11/14 

 

 

 

ALDI BATERAKO AOT HAUTAKETA PROZESUA: AZKEN EMAITZAREN BEHIN BEHINEKO EMAITZA BATERATUA.

 

 

 

IZENA

NAN

EZAGUTZA PROBA  (gehienez 70pt)

ELKARRIZKETA

 

( gehienez 10 pt)

MERITUAK

 

(gehienez 20 pt)

EUSKARA EZAGUTZA

PUNTUAZIOA GUZTIRA

(100 pt)

LEHENTASUN HURRENKERA

1

Patxi    

30683197R

(1)

 

56,80

(21,1 puntu 26 erantzunetik)

5

2

4 HE

63,8

1

2

Manex

72541507J

45,36

(16,85 pt 26 erantzunetatik)

4

0

EGA

49,36

5

3

Mirari

72516634A

44,82

( 16,65 pt 26 erantzunetatik)

7

6

C2-HABE

57,82

3

4

Maider

16093385D

44,15

(16,4 pt 26 erantzunetatik)

x

x

EGA

x

 

5

Aritz     

72548685S 

(2)

 

41,32

(15,35 pt 26 erantzunetatik)

5

0

EGA

46,32

7

6

Josu

72503376Q

40,51

(15,05 pt 26 erantzunetatik)

7

1,5

EGA

49,01

6

7

Lide

72473960V

38,5

(14,30 pt 26 erantzunetatik)

4

6,7

C2 HABE

49,2

4

8

Irantzu

72456118T

36,88

(13,70 pt 26 erantzunetatik)

10

11

HABE-4.maila

57,88

2

 

 

BEHIN BEHINEKO  EMAITZA BATERATUA-

OHARRAK

BAT: OSATU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Zenbait lan esperientzia ez da akreditatu edo egiaztatu ziurtagiri bidez
 2. Ez da akreditatu edo egiaztatu ziurtagiri bidez ikastaro bat

BI: ERREKLAMAZIOAK JARTZEKO EPEA: 3 lan egun, taula udal web orrian argitaratuz geroztik. Hau da, URRIAK 19 ARTE ( hau barne).

IDAZKARITZA

Ordiziako Udala

2017-X-16

 

 

 

 

ADMINISTRAZIO OROKOR TEKNIKARIA

DEIALDIA

EUSKARA AZTERKETA

2017ko abuztuaren 18an  web orrian argitaratu ziren behin betiko jakintzei buruzko azterketaren emaitzak. Bertan aipatu zenez, hautaketa prozesuaren ondorengo fasea euskararen laugarren hizkuntza eskakizun baldintza ziurtatzea da. Behar bezala egiaztatu ez duten hautagaiek soilik burutu beharko dute, IVAPek adierazitako moduan. Hain zuzen ere honako NAN zenbakia dutenek:

 

72541507J

16093385D

72548685S

72503376Q

 

 

 

 

 

IVAPen irizpideei jarraituz hauxe da azterketa idatziaren eguna, ordua eta tokia:

EGUNA: 2017ko irailak 20, asteazkena

ORDUTEGIA: 10:45

LEKUA:

UNED-Gasteiz

Pedro de Asua,2

01008 Vitoria – Gasteiz

 

MERITU BALORAZIOA ETA ELKARRIZKETA

Bestetik, abuztuaren 18an web orrian adierazi zenez, Udalak merituen balorazioa eta elkarrizketak bideratuko ditu urriaren 2an, astelehena, goizeko 10:00tik 12:00ra, udalbatza aretoan.  Merituen balorazioa egiteko, jatorrizko tituluak edo kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira elkarrizketa ordua baino 15 minutu lehenago, idazkaritzako bulegoan ( 2. Solairuan).

Elkarrizketak hurrenkera honetan gauzatuko dira:

 

EMAITZAREN

HURRENKERA

HAUTAGAIA

NAN

ELKARRIZKETA ORDUA

1

30683197R

10:00

2

72541507J

10:15

3

72516634A

10:30

4

16093385D

11:00

5

72548685S

11:15

6

72503376Q

11:30

7

72473960V

11:45

8

72456118T

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordizia, 2017ko  irailak 12.

Idazkaritza.

ADMINISTRAZIO OROKOR TEKNIKARIA

EZAGUTZA AZTERKETAREN EMAITZAK

BEHIN BETIKO ZERRENDA

2017ko abuztuaren 7an  web orrian argitaratu ziren behin-behinekoz jakintzei buruzko azterketaren emaitzak.  Erreklamazio epea, abuztuaren 17an amaitu da eta ez da erreklamaziorik aurkeztu, beraz, zerrenda behin-betiko bilakatu da. Hautagaiek jarraian adierazitako emaitzak eskuratu dituzte.

 

EMAITZAREN

HURRENKERA

HAUTAGAIA

NAN

EMAITZA

( puntuazioa, gai/ez gai,)

HIZKUNTZA GAITASUNAREN ZIURTAGIRIA

1

30683197R

21,1

GAI

4 HE

2

72541507J

16,85

GAI

EGA

3

72516634A

16,65

GAI

C2 HABE

4

16093385D

16,4

GAI

EGA

5

72548685S

15,35

GAI

EGA

6

72503376Q

15,05

GAI

EGA

7

72473960V

14,30

GAI

4 HE

8

72456118T

13,70

GAI

C2-HABE

 

 

 

KANPORATUTAKOAK

-

78911783W

10,5

EZ GAI

-

15993862F

9,00

EZ GAI

-

72450402B

8,7

EZ GAI

-

72474453G

8,05

EZ GAI

-

72511905N

6,35

EZ GAI

-

72514707P

2,65

EZ GAI

 

OHARRAK

-  Ezagutza probaren emaitza hauek puntuazioaren arabera ordenatu dira eta  behin-betikoak dira.

- Emaila jasoko du hautagai bakoitzak iragarki honetaz gain.  

- Hautaketa prozesuaren ondorengo fasea euskararen laugarren hizkuntza eskakizun baldintza ziurtatzea da. Zerrendan ageri denez, behar bezala egiaztatu ez duten hautagaiek soilik burutu beharko dute, IVAPek adierazitako moduan gauzatuko delarik irailaren 15etik urriaren 16 bitartean.

- Gerta liteke epealdi horretan Udalak merituen balorazioa eta elkarrizketak bideratzea. Hala eginez gero, ohartarazi behar da beti ere azken emaitza euskararen laugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko baldintzapean egongo dela.

Ordizia, 2017ko  abuztuak 18.

Idazkaritza.

ADMINISTRAZIO OROKOR TEKNIKARIA

AZTERKETA EMAITZAK

 

BEHIN BEHINEKO ZERRENDA

 

2017ko uztailaren 19an izan zen jakintzei buruzko azterketa zuzendu da.  Hautagaiek jarraian adierazitako emaitzak eskuratu dituzte.

 

HAUTAGAIA

NAN

EMAITZA

( puntuazioa, gai/ez gai, gainditukoen hurrenkera)

1

72474453G

8,05

EZ GAI

-

2

72503376Q

15,05

GAI

6

3

16093385D

16,4

GAI

4

4

72516634A

16,65

GAI

3

5

72456118T

13,70

GAI

8

6

30683197R

21,1

GAI

1

7

72541507J

16,85

GAI

2

8

15993862F

9,00

EZ GAI

-

9

72511905N

6,35

EZ GAI

-

10

78911783W

10,5

EZ GAI

-

11

72473960V

14,30

GAI

7

12

72548685S

15,35

GAI

5

13

72450402B

8,7

EZ GAI

-

14

72514707P

2,65

EZ GAI

-

 

OHARRAK

- Emaitzak alfabetikoki ordenatu dira eta  behin-behinekoak dira.

- Froga gainditzeko 13 puntu eskuratu behar dira gutxienez. Emaitzak puntuazio hori adierazi dute. Azterketa honen balioa hautaketa prozesu guztian % 70-ekoa da.

- Erreklamazioak egiteko 6 egun baliodun edo lan egun daude, iragarkia udal web orrian argitaratu eta biharamunaz geroztik.

- Epealdi honen lehen egunean azterketaren kopia eskaneatua bidaliko zaio interesa azaltzen duen hautagaiari. Horretarako Helbide elektroniko hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta eduki behar duzu hau ikusteko. emailera bideratuko beharko du eskaria. 

- Erreklamazioak udal erregistro ofizialean bulego ordutegi barruan ( 8:00-13:30) aurkeztu beharko dira idatziz eta paper formatuan.

- Erreklamazio ezean zerrenda hau behin-betikotzat joko du Udalak automatikoki abuztuaren 21ean beranduenez.

- Emaila jasoko du hautagai bakoitzak iragarki honetaz gain.  

Ordizia, 2017ko  abuztuak 7.

Idazkaritza. 

ALDI BATERAKO LAN ESKAINTZA

ADMINISTRAZIO OROKOR TEKNIKARIA

 

ESKAINITAKO LANPOSTUAREN EZAUGARRIAK

1.- Postuaren izena: “ Administrazio orokor teknikaria ”  ( A.211. AOT)

2.- Postuaren sailkapen profesionala: “A1” mailakoa ( 5/2015 legearen sailkapenaren arabera).

3.- Atxikitutako departamentua: Idazkaritza

4.- Epea: 6 hilabete ( “lan pilaketa programa”, 5/2015 enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuko 10.1.d) artikulua).

5.- Lan jardunaldia: % 100 ( ordutegi malgua goizez: 8:00-15:30, 7 ordu t´erdi)

6.- Diru saria:

- “destino osagarria”: 22  ( 2016ko uztailaren 14ean GAOn argitaratu zen lan postu zerrendaren arabera).

- ordainsari gordina guztira hilero: 3287,14.-euro.

 

HAUTAGAIEN GUTXIENEKO DERRIGORREZKO BALDINTZAK

 

1.- Ikasketak edota titulazioa: Goi mailako ikasketak zuzenbide arloan ( lizentziatura ala gradua).

2.- Hizkuntza eskakizuna:  4HE . IVAPek  egingo du proba bateratua, bere egutegiaren arabera, legezko profila behar bezala ziurtatu ez duten hautagaiekin.

3.- Gutxieneko eskarmentua:  nahiz sektore publikoan nahiz enpresa pribatuan, arlo juridikoko aholkularitza eta kudeaketa gaietan frogatu beharko da, “gai zerrendan” ageri den eremuren batean. Horretarako, lantokiaren ziurtagiria edo “lan bizitza”ren ziurtagiria aurkeztu beharko da.

4.- Tresna zein aplikazio informatikoekin lanean ohituta egotea

 

HAUTAKETA PROZESUA:

1) Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, IVAPen eta LANBIDE bidez10 egun baliodunetan iragarriko da eskaintza. Horretarako Lanbideko edozein bulegotan izen eman beharko dute eta CV-a 10 egun baliodun horietan ondorengo emailera bidali beharko dute: Helbide elektroniko hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta eduki behar duzu hau ikusteko.. Tel: 943 88 00 62 ( Amaia Ajuria).

2)  Aurkeztutako hautagaiei ezagutzen azterketa egingo zaie (gai zerrendako jakintzei buruz).   

3) Azterketa Ordiziako udaletxean egingo da. Eguna eta ordua, banaka adieraziko zaie aurkeztutako hautagaiei emailez eta udal web orrian argitaratuko da. Emaitzak ere modu berdinean jakinarazi eta iragarriko dira.

4) Lehen hamabost hautagaiei elkarrizketa pertsonala egingo diete epaimahaikeek (6/89 euskal funtzio publikoaren legeko 25.2 artikulua). 

5) Hizkuntza gaitasunaren proba burutuko da, legezko profila behar bezala ziurtatu ez duten hautagaiekin IVAPen bitartekaritzaz eta IVAPen egutegiaren arabera.

6) Balorazio irizpideak:

- % 70: ezagutza proba (gai zerrendako jakintzei buruz)

- % 20: lan eskarmentua ( CVan jasotakoa eta behar bezala ziurtatuta)

- % 10: elkarrizketa (  gehienez ere, hamabost hautagaiei egingo zaie, aurreko puntuazioaren hurrenkera jarraituz)

7) Epaimahaikideak:  

- Epaimahaia eratzerakoan,  5/2015 enplegatu publikoen oinarrizko estatutuko 60.artikuluak eta euskal funtzio publikoaren 6/89 legeko 31.2 artikuluak araututakoa kontuan hartuko da. IVAPen ordezkariak ez du parte hartuko “ behin-behineko prozesua” delako.

-web orrian argitaratuko da pertsona zehatzen izena, azterketa probaren eguna argitaratzen den unean bertan.

Ordizian, 2017ko ekainak 14.

ALKATEAK,

 

GAI ZERRENDA

 • Espainiar Estatuko Konstituzioa eta Euskadiko Autonomi Estatutua: printzipio orokorrak, oinarrizko eskubideak, lurralde antolakuntza.
 • Emakume eta gizonen arteko berdintasuna: estatuko 3/2007 lege organikoa eta Euskadiko 4/2005 legea.
 • Udal erregimena: estatuko 7/85 oinarrizko legea eta Euskadiko udal  erakundeen 2/2016 legea
 • Administrazio publikoaren erregimena: 40/2015 legea
 • Prozedura administratiboa: 39/2015 legea
 • Euskara Administrazio publikoan: 10/1982 euskararen normalizazio legea, 86/1997 Dekretua eta udal erakundeen 2/2016 legea.
 • Administrazio elektronikoa: 39/2015 eta 40/2015 legea
 • Datu pertsonalen babesa: 15/1999 lege organikoa
 • Gardentasuna, informazio publikoa, gobernu irekia, partaidetza: estatuko 19/2013 legea eta Euskadiko udal erakundeen 2/2016 legea.
 • Dirulaguntzak: estatuko 38/2003 lege orokorra
 • Kontratazioa: Europar Zuzenbidea ( 2014/24 eta 2014/23 Direktibak), Estatuko zein Euskadiko legedia ( 3/2011 lege testu bateratua –sektore publikoaren kontratuak- eta Euskadiko 3 / 2016 legea - klausula sozialak- )
 • Hitzarmenak: 40/2015 legea
 • Giza baliabideak: funtzionariak eta lan kontratupeko enplegatuak: estatuko 5/2015 enplegatu publikoaren oinarrizko estatutua, 6/89 euskal funtzio publikoaren legea, 2/2015 langileen estatutua, Gizarte Segurantzaren 8/2015 lege orokorra.
 •  Lurzorua, hirigintza, ingurumena, etxebizitza:  Estatuko  7/ 2015 lurzoru lege testu bateratua, Euskadiko 2/2006 legea – lurzoru eta hirigintza-, Euskadiko 3/98 ingurumen lege orokorra, Euskadiko 3/2015 etxebizitza legea.
 •  Ikuskizun publikoak eta jolas jarduerak: Euskadiko 10 / 2015 legea, abenduak 23koa.
 •  Ondare erantzunkizuna: 39/2015 eta 40/2015 legeak
 •  Udal Ogasuna: estatuko 2/2004 lege testu bateratua
 •  Gizarte zerbitzuak: Euskadiko 12/2008 legea
 •  Udaltzaingoa: Euskadiko  4/1992  polizia legea
 •  Administrazioaren ahalmen zigortzailea: estatuko 39/2015 eta 40/2015 legeak, Euskadiko 2/98 legea.

 

Ordizia, 2017ko ekainak 14.

Izendapena praktikatan: 2016ko maiatzaren 16an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuta.

- ZERBITZU OROKORREKO PEOI

- LOREZAIN PEOI

- OBRETAKO  - KALEKO PEOI

- ADMINISTRARIA

- HIRI HEZITZAILEA

- UDALTZAIN AGENTE

- ARKITEKTO TEKNIKOA