2017KO AZAROAREN 9A N UDAL HONETAKO ALKATETZAK ONDORENGO DEKRETU HAU EGIN DU, ETA BULEGO HONETAN DAGO BEHAR BEZALA SINATU ETA ZIGILATURIK.

2017/0939. DEKRETUA

ONDORENGOA KONTUAN IZANIK:

- Administrazio Orokor Teknikariaren behin-behineko zerrenda 2017ko urriaren 16an argitaratu zen udal web orrian.

- Erreklamazioa jartzeko epealdia urriaren 19an bukatu zen. Aldi honetan erreklamazio bakarra aurkeztu zen.

- Erreklamazioan adierazitako arrazoia egiazkoa dela baieztatu du Idazkari andreak eta 934 zenbakidun Alkate Dekretuz onartu da, 5/2015 Testu bateratuko 66 artikuluan oinarrituta.

EBATZI DUT:

1.- Aurkeztutako erreklamazioa ontzat ematea.

2.- Erreklamazio horren ondorioz behin-behineko zerrenda aldatzea.

3.- Onartzea behin betikoz Administrazio Orokor Teknikarien zerrenda, atxikitutako taulan ageri den moduan, kontuan izanik 4. hizkuntza eskakizuna derrigorrez eskatu dela prozesuan.

4.- Hautagai guztiei ebazpen hau jakinaraztea eta web orrian argitaratzea.

 

 

HURRENKERA

 

Izena eta abizenak 

EUSKARA EZAGUTZA MAILA

PUNTUACION

TOTAL

1

Irantzu Arrizabalaga Gainza

4 HZ/C2

57,88

2

Mirari Arriola Irizar

4 HE/C2

57,82

3

Lide Gurrutxaga Urbieta

4 HE/C2

49,20

4

Manex Etxeberria Egia

EGA HE/C1

49,36

5

Josu Amenabar Sancho

EGA HE/C1

49,01

6

Aritz Oteiza Lasagabaster

EGA HE/C1

46,32

kanporatua

Patxi Bengoa Lapatza-Gortazar

-

-

Administrazio-bidea amaitzen duen egintza honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu administrazioarekiko auzitarako Donostia-San Sebastiango epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Hori guztia, zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

BEHIN BEHINEKO IDAZKARIAK[1]

Ordizia, 2017/11/14 

 

 

 

ALDI BATERAKO AOT HAUTAKETA PROZESUA: AZKEN EMAITZAREN BEHIN BEHINEKO EMAITZA BATERATUA.

 

 

 

IZENA

NAN

EZAGUTZA PROBA  (gehienez 70pt)

ELKARRIZKETA

 

( gehienez 10 pt)

MERITUAK

 

(gehienez 20 pt)

EUSKARA EZAGUTZA

PUNTUAZIOA GUZTIRA

(100 pt)

LEHENTASUN HURRENKERA

1

Patxi    

30683197R

(1)

 

56,80

(21,1 puntu 26 erantzunetik)

5

2

4 HE

63,8

1

2

Manex

72541507J

45,36

(16,85 pt 26 erantzunetatik)

4

0

EGA

49,36

5

3

Mirari

72516634A

44,82

( 16,65 pt 26 erantzunetatik)

7

6

C2-HABE

57,82

3

4

Maider

16093385D

44,15

(16,4 pt 26 erantzunetatik)

x

x

EGA

x

 

5

Aritz     

72548685S 

(2)

 

41,32

(15,35 pt 26 erantzunetatik)

5

0

EGA

46,32

7

6

Josu

72503376Q

40,51

(15,05 pt 26 erantzunetatik)

7

1,5

EGA

49,01

6

7

Lide

72473960V

38,5

(14,30 pt 26 erantzunetatik)

4

6,7

C2 HABE

49,2

4

8

Irantzu

72456118T

36,88

(13,70 pt 26 erantzunetatik)

10

11

HABE-4.maila

57,88

2

 

 

BEHIN BEHINEKO  EMAITZA BATERATUA-

OHARRAK

 

BAT: OSATU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Zenbait lan esperientzia ez da akreditatu edo egiaztatu ziurtagiri bidez
 2. Ez da akreditatu edo egiaztatu ziurtagiri bidez ikastaro bat

 

BI: ERREKLAMAZIOAK JARTZEKO EPEA: 3 lan egun, taula udal web orrian argitaratuz geroztik. Hau da, URRIAK 19 ARTE ( hau barne).

 

IDAZKARITZA

Ordiziako Udala

2017-X-16

 

 

ADMINISTRAZIO OROKOR TEKNIKARIA

DEIALDIA

EUSKARA AZTERKETA

2017ko abuztuaren 18an  web orrian argitaratu ziren behin betiko jakintzei buruzko azterketaren emaitzak. Bertan aipatu zenez, hautaketa prozesuaren ondorengo fasea euskararen laugarren hizkuntza eskakizun baldintza ziurtatzea da. Behar bezala egiaztatu ez duten hautagaiek soilik burutu beharko dute, IVAPek adierazitako moduan. Hain zuzen ere honako NAN zenbakia dutenek:

 

72541507J

16093385D

72548685S

72503376Q

 

 

 

 

 

IVAPen irizpideei jarraituz hauxe da azterketa idatziaren eguna, ordua eta tokia:

EGUNA: 2017ko irailak 20, asteazkena

ORDUTEGIA: 10:45

LEKUA:

UNED-Gasteiz

Pedro de Asua,2

01008 Vitoria – Gasteiz

 

MERITU BALORAZIOA ETA ELKARRIZKETA

Bestetik, abuztuaren 18an web orrian adierazi zenez, Udalak merituen balorazioa eta elkarrizketak bideratuko ditu urriaren 2an, astelehena, goizeko 10:00tik 12:00ra, udalbatza aretoan.  Merituen balorazioa egiteko, jatorrizko tituluak edo kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira elkarrizketa ordua baino 15 minutu lehenago, idazkaritzako bulegoan ( 2. Solairuan).

 

Elkarrizketak hurrenkera honetan gauzatuko dira:

 

EMAITZAREN

HURRENKERA

HAUTAGAIA

NAN

ELKARRIZKETA ORDUA

1

30683197R

10:00

2

72541507J

10:15

3

72516634A

10:30

4

16093385D

11:00

5

72548685S

11:15

6

72503376Q

11:30

7

72473960V

11:45

8

72456118T

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordizia, 2017ko  irailak 12.

Idazkaritza.

ADMINISTRAZIO OROKOR TEKNIKARIA

EZAGUTZA AZTERKETAREN EMAITZAK

 

BEHIN BETIKO ZERRENDA

 

2017ko abuztuaren 7an  web orrian argitaratu ziren behin-behinekoz jakintzei buruzko azterketaren emaitzak.  Erreklamazio epea, abuztuaren 17an amaitu da eta ez da erreklamaziorik aurkeztu, beraz, zerrenda behin-betiko bilakatu da. Hautagaiek jarraian adierazitako emaitzak eskuratu dituzte.

 

EMAITZAREN

HURRENKERA

HAUTAGAIA

NAN

EMAITZA

( puntuazioa, gai/ez gai,)

HIZKUNTZA GAITASUNAREN ZIURTAGIRIA

1

30683197R

21,1

GAI

4 HE

2

72541507J

16,85

GAI

EGA

3

72516634A

16,65

GAI

C2 HABE

4

16093385D

16,4

GAI

EGA

5

72548685S

15,35

GAI

EGA

6

72503376Q

15,05

GAI

EGA

7

72473960V

14,30

GAI

4 HE

8

72456118T

13,70

GAI

C2-HABE

 

 

KANPORATUTAKOAK

-

78911783W

10,5

EZ GAI

-

15993862F

9,00

EZ GAI

-

72450402B

8,7

EZ GAI

-

72474453G

8,05

EZ GAI

-

72511905N

6,35

EZ GAI

-

72514707P

2,65

EZ GAI

 

OHARRAK

-  Ezagutza probaren emaitza hauek puntuazioaren arabera ordenatu dira eta  behin-betikoak dira.

- Emaila jasoko du hautagai bakoitzak iragarki honetaz gain.  

- Hautaketa prozesuaren ondorengo fasea euskararen laugarren hizkuntza eskakizun baldintza ziurtatzea da. Zerrendan ageri denez, behar bezala egiaztatu ez duten hautagaiek soilik burutu beharko dute, IVAPek adierazitako moduan gauzatuko delarik irailaren 15etik urriaren 16 bitartean.

- Gerta liteke epealdi horretan Udalak merituen balorazioa eta elkarrizketak bideratzea. Hala eginez gero, ohartarazi behar da beti ere azken emaitza euskararen laugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko baldintzapean egongo dela.

Ordizia, 2017ko  abuztuak 18.

Idazkaritza.

ADMINISTRAZIO OROKOR TEKNIKARIA

AZTERKETA EMAITZAK

 

BEHIN BEHINEKO ZERRENDA

 

2017ko uztailaren 19an izan zen jakintzei buruzko azterketa zuzendu da.  Hautagaiek jarraian adierazitako emaitzak eskuratu dituzte.

 

HAUTAGAIA

NAN

EMAITZA

( puntuazioa, gai/ez gai, gainditukoen hurrenkera)

1

72474453G

8,05

EZ GAI

-

2

72503376Q

15,05

GAI

6

3

16093385D

16,4

GAI

4

4

72516634A

16,65

GAI

3

5

72456118T

13,70

GAI

8

6

30683197R

21,1

GAI

1

7

72541507J

16,85

GAI

2

8

15993862F

9,00

EZ GAI

-

9

72511905N

6,35

EZ GAI

-

10

78911783W

10,5

EZ GAI

-

11

72473960V

14,30

GAI

7

12

72548685S

15,35

GAI

5

13

72450402B

8,7

EZ GAI

-

14

72514707P

2,65

EZ GAI

-

 

OHARRAK

 - Emaitzak alfabetikoki ordenatu dira eta  behin-behinekoak dira.

- Froga gainditzeko 13 puntu eskuratu behar dira gutxienez. Emaitzak puntuazio hori adierazi dute. Azterketa honen balioa hautaketa prozesu guztian % 70-ekoa da.

- Erreklamazioak egiteko 6 egun baliodun edo lan egun daude, iragarkia udal web orrian argitaratu eta biharamunaz geroztik.

- Epealdi honen lehen egunean azterketaren kopia eskaneatua bidaliko zaio interesa azaltzen duen hautagaiari. Horretarako Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. emailera bideratuko beharko du eskaria. 

- Erreklamazioak udal erregistro ofizialean bulego ordutegi barruan ( 8:00-13:30) aurkeztu beharko dira idatziz eta paper formatuan.

- Erreklamazio ezean zerrenda hau behin-betikotzat joko du Udalak automatikoki abuztuaren 21ean beranduenez.

- Emaila jasoko du hautagai bakoitzak iragarki honetaz gain.  

 

Ordizia, 2017ko  abuztuak 7.

Idazkaritza.

ALDI BATERAKO AOT HAUTAKETA PROZESUA: AZKEN EMAITZAREN BEHIN BEHINEKO EMAITZA BATERATUA.

 

 

 

IZENA

NAN

EZAGUTZA PROBA  (gehienez 70pt)

ELKARRIZKETA

 

( gehienez 10 pt)

MERITUAK

 

(gehienez 20 pt)

EUSKARA EZAGUTZA

PUNTUAZIOA GUZTIRA

(100 pt)

LEHENTASUN HURRENKERA

1

Patxi    

30683197R

(1)

 

56,80

(21,1 puntu 26 erantzunetik)

5

2

4 HE

63,8

1

2

Manex

72541507J

45,36

(16,85 pt 26 erantzunetatik)

4

0

EGA

49,36

5

3

Mirari

72516634A

44,82

( 16,65 pt 26 erantzunetatik)

7

6

C2-HABE

57,82

3

4

Maider

16093385D

44,15

(16,4 pt 26 erantzunetatik)

x

x

EGA

x

 

5

Aritz     

72548685S 

(2)

 

41,32

(15,35 pt 26 erantzunetatik)

5

0

EGA

46,32

7

6

Josu

72503376Q

40,51

(15,05 pt 26 erantzunetatik)

7

1,5

EGA

49,01

6

7

Lide

72473960V

38,5

(14,30 pt 26 erantzunetatik)

4

6,7

C2 HABE

49,2

4

8

Irantzu

72456118T

36,88

(13,70 pt 26 erantzunetatik)

10

11

HABE-4.maila

57,88

2

 

 

BEHIN BEHINEKO  EMAITZA BATERATUA-

OHARRAK

 

BAT: OSATU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Zenbait lan esperientzia ez da akreditatu edo egiaztatu ziurtagiri bidez
 2. Ez da akreditatu edo egiaztatu ziurtagiri bidez ikastaro bat

BI: ERREKLAMAZIOAK JARTZEKO EPEA: 3 lan egun, taula udal web orrian argitaratuz geroztik. Hau da, URRIAK 19 ARTE ( hau barne).

IDAZKARITZA

Ordiziako Udala

2017-X-16

 

 

 

 

 

OFERTA DE EMPLEO TEMPORAL

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO OFERTADO

1.- Denominación del puesto: “Técnico de Administración General”  ( A.211. TAG)

2.- Clasificación profesional del puesto: “categoría A1” (según la clasificación de la Ley  5/2015).

3.- Departamento al que se encuentra adscrito: Secretaría

4.- Plazo: 6 meses (“Programa de acumulación de tareas”, según artículo 10.1.d) de la Ley 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público.

5.- Jornada laboral: 100% (con horario flexible a las mañanas: 08:00-15:30, es decir, 7’5 horas).

6.- Salario:

- “complemento de destino”: 22  (según la relación de puestos de trabajo publicada en el BOG de 14 de julio de 2016).

- el total del salario bruto mensual: 3.287,14 euros.

 

REQUERIMIENTO MÍNIMOS OBLIGATORIOS A CUMPLIR POR LOS CANDIDATOS

1.- Estudios o titulación: estudios superiores en el ámbito del Derecho (licenciatura o grado).

2.- Perfil lingüístico: PL4. IVAP les realizará la prueba conjunta a los candidatos que no han acreditado fehacientemente el perfil legal, en base a su calendario.

3.- Experiencia mínima: se deberá acreditar haber realizados tareas de asesoramiento y gestión de carácter jurídico en alguno de los puntos previstos en el “temario”, bien en el sector público bien en la empresa privada. Para ello, se deberá presentar un certificado emitido por la empresa o el certificado de la vida laboral.

4.- Estar habituado a trabajar con herramientas o aplicaciones informáticas.  

 

PROCESO DE SELECCIÓN:

1) La oferta estará expuesta al público en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, en el IVAP y en Lanbide durante 10 días hábiles. De manera que, durante esos 10 días hábiles,  deberán inscribirse en cualquiera de las oficinas de Lanbide y deberán, asimismo, enviar el C.V. a esta dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.(Amaia Ajuria, tel.: 943 88 00 62.

2)  A los candidatos seleccionados se les realizará el examen de conocimientos (sobre lo que sabe del temario).   

3) El exámen tendrá lugar en el ayuntamiento de Ordizia. El día y la hora del mismo se comunicarán individualmente a los candidatos presentados mediante email y se publicarán en la página web del Ayuntamiento. Los resultados se comunicarán y se publicarán de la misma manera.

4) Los miembros del Tribunal realizarán una entrevista personal a los primeros quince candidatos (artículo 25.2 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca). 

5) La prueba del perfil lingüístico se realizará para aquellos candidatos que no hayan acreditado fehacientemente el perfil legal. La prueba la realizará el IVAP, en base su calendario.  

6) Criterios de valoración:

- 70%: prueba de conocimientos (gai zerrendako jakintzei buruz)

- 20%: experiencia laboral (la recogida en el C.V. y debidamente acreditada).

- 10%: entrevista (como máximo, se entrevistarán quince candidatos, según el orden de puntuación resultante.

7) Los miembros del Tribunal:  

- El Tribunal se constituirá en base al artículo 60 de la Ley 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 31.2 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. El representante del IVAP no formará parte del Tribunal, al ser un proceso temporal.

-Los nombres identificativos se publicarán en la página web, el mismo tiempo que se publica el día del examen.  

 

En Ordizia, a 14 de junio de 2017.

El alcalde

 

 

TEMARIO

 • La Constitución del Estado español y el Estatuto de la Comunidad Autónoma del País Vasco: principios generales, derechos fundamentales y organización territorial.  
 • La igualdad entre hombres y mujeres: la Ley Orgánica 3/2007 y la Ley 4/2005 de Euskadi.  
 • El régimen municipal: la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.
 • El régimen de la Administración Pública: la Ley 40/2015
 • El procedimiento administrativo.  La Ley 39/2015.
 • El euskera en la Administración Pública: la Ley 10/1982 sobre la normalización del euskera, el Decreto 86/1997 y la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.
 • La administración electrónica: la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.
 • La protección de datos personales: la Ley Orgánica 15/1999.
 • La transparencia, la información pública, el gobierno abierto, la participación: la Ley 19/2013 y la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.
 • Las subvenciones: la Ley 38/2003 del Estado.
 • La contratación: el Derecho Europeo (las directivas 2014/24 y 2014/23) y la legislación del Estado y de Euskadi (el texto refundido de la Ley 3/2011, relativa a los contratos del sector público, y la Ley 3 / 2016 de Euskadi, relativa a las clausulas sociales).
 • Los convenios: la Ley 40/2015.
 • Los Recursos Humanos: los funcionarios y los empleados sometidos a contrato laboral: la Ley 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, la Ley 2/2015 del estatuto de los Trabajadores y la Ley General 8/2015 de la Seguridad Social.
 •  El suelo, el urbanismo, el medio ambiente, la vivienda: el texto refundido de la Ley 7/ 2015 del Estado, la Ley 2/2006 del suelo y el urbanismo de Euskadi, la Ley General 3/98 del medio ambiente de Euskadi y la Ley 3/2015 de la vivienda de Euskadi.  
 •  Los espectáculos públicos y las actividades lúdicas: la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Euskadi.
 •  La responsabilidad patrimonial: la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.
 •  El patrimonio municipal: el texto refundido de la Ley 2/2004 del Estado
 •  Los Servicios Sociales: la Ley 12/2008 de Euskadi.
 •  La Policía Municipal: la Ley 4/1992 de Euskadi.
 •  La potestad sancionadora de la Administración: la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 del Estado y la Ley 2/98 de Euskadi.  

 

Nombramientos en prácticas: anuncio publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 91, del 16 de mayo de 2016.

- PEON DE SERVICIOS GENERALES

- PEON DE JARDINERIA

- PEON DE OBRAS - VIAS PUBLICAS

- ADMINISTRATIVO

- Gestor de CIUDAD EDUCADORA

- AGENTE DE POLICIA LOCAL

- ARQUITECTO TECNICO